Home site
MAGIC MAP for harp: (2008)
PLZaczarowana Mapa Utwór „Zaczarowana mapa” ma na celu zapoznać ucznia z kilkoma technikami używanymi w muzyce współczesnej: flażoletem, pasażami, przestrajania pedałów (dla harfy pedałowej), glissandami, akordami rożnie arpedżiowanymi lub niearpedżiowanych, gry pałkami, perkusyjnymi efektami harfy (uderzanie w pudło), trylami, efektem burzy. Także ma po części zapoznać ze współczesnym sposobem zapisu muzyki czy grą z taśmą, zważywszy na to jak mało dostępnych jest na rynku materiałów dotyczących współczesnej muzyki harfowej dla dzieci i młodzieży. Poprzez zastosowanie swobody wykonawczej i krótkich motywów, utwór nie wymaga wielkich możliwości technicznych i przeznaczony jest dla tych, którzy zaczynają uczyć się na harfie. Wykonawca nie musi się starać się o wykonanie wirtuozowskie, wykonując utwór swobodnie na miarę swoich możliwości (pasaże czy arpedżia mogą być wykonywane wolniej), jednak z pewnym wyobrażeniem zawartych treści.
First performance: 29.01. 2009 Kraków
Images: