Home site
Clockophonia for Glockenspiel, Vibraphone, Marimba and Xylophone: (2006)
PL „Klokofonia” odzwierciedla „tykanie” zegara czasu, na którego tle rozgrywa się akcja naszego ziemskiego życia. W czasie tym pojawiamy się tylko na chwile i w różny sposób. Dla każdego z osobna czas ten przybiera trochę inne kształty i kolory. Utwór przeznaczony jest na zespół perkusyjny i zalecane jest wykonanie go z dyrygentem. Wysokości zostały zanotowane według zapisu a nie brzmienia. Rodzaj pałek nie jest do końca sprecyzowany. Pragnę na polu tym pozostawiać wykonawcom pewną dowolność interpretacyjną. Muzycy do gry na swoich instrumentach mogą używać różnych pałek również z innych instrumentów perkusyjnych, zachowując jednak rodzaj (miękkie – soft stick lub twarde – hard stick). Zalecam również wybór kilku różnych pałek dla jednego instrumentu jednocześnie np. dla marimby w lewej ręce pałki miękkie od kotła a w ręce prawej do ksylofonu. Kończc utwór doszła do mnie wiadomość o śmierci mego nauczyciela chemii w szkole średniej Tadeusza Hardego. Był wielkim pedagogiem i jemu postanawiam ten utwór dedykować. Jakub Polaczyk
First performance: Jakub Polaczyk, 26.05.07- Kraków
Images: